Ksawery- Ikhaya elitsha, ksah-VE-ri, Polish kwiBellyBallot

Xavier
Imvelaphi/ukusetyenziswa
IsiBasque, isiPolish
Ukubizwa
ksah-VE-ri
Intsingiselo
Ikhaya elitsha
Buyela kwi Buyela ku 'K' Amagama Emva Jonga ku Igama Random Ngokuzenzekelayo
Ulwazi oluninzi malunga negama 'Ksawery'

I-Ksawery luhlobo lwasePoland lweXavier. Igama elithi Xavier lithatyathwe kumagama aseBasque athi 'etche', elithetha 'indlu', kunye ne'berria', elithetha 'intsha'.


izinto zepokisi ezishiyiweyo
Akukho bantu badumileyo esibaziyo abaneli gama