Drea- Daring, DREE-ə, isiGrike kwiBellyBallot

Drea
Imvelaphi/ukusetyenziswa
IsiGrike
Ukubizwa
Ukuya kwi-DREE
Intsingiselo
Ukuba nesibindi
Buyela kwi Buyela ku 'D' Amagama Emva Jonga ku Igama Random Ngokuzenzekelayo
Ulwazi oluninzi malunga negama 'Drea'

I-Drea sisinciphiso sika-Andrea. UAndrea uvela kulwimi lwesiGrike kwaye uthetha 'ukuba nesibindi'. Njengegama lesiNgesi luhlobo lobufazi luka-Andrew kwaye lwaba ludumo ekuqaleni kwenkulungwane yama-20. EBhayibhileni, uAndreya oNgcwele wayengumfundi kaYesu kunye nomnye wabaPostile abalishumi elinesibini. UAndrea ligama elidumileyo kwiilwimi ezininzi zeSlavic.


Ikwapelwe njenge...

dreeAmaDreas adumileyo

UDrea De Matteo - umdlali weqonga